Nyheder

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen

Velkommen til Indkøbsfællesskabet Sjællands hjemmeside.

Vi er et indkøbsfællesskab bestående af 8 erhvervsskoler på Sjælland, der holder til på Selandia Erhvervsrettede uddannelser. Se vores medlemsskoler Her.

Kort fortalt

Vi blev oprettet i 2010 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1771 af 22/12/2016 om administrative fællesskaber som en in-house ydelse.

Samarbejdet mellem skolerne er etableret med det formål at minimere de administrative omkostninger og maksimere udbyttet, ved at skolerne i samarbejde får løftet forskellige udbudsopgaver.

Vores arbejdsopgaver består i at konkurrenceudsætte så mange indkøbsområder som muligt, således at skolerne får lovlige og prisrigtige rammeaftaler på de udbudspligtige områder. Derudover videreformidler vi SKI´s og Statens Indkøbsaftaler til skolerne, som vi ligeledes bistår med hjælp til anvendelse af.

Vi foranstalter egne udbud efter nationale og EU´s regler for vores skoler samt foretager efterfølgende kontraktstyring på områder, der berører skolerne i fællesskab. Skolerne kan vælge at deltage i fællesudbud eller få skolespecifik bistand, efter de har modtaget konkret vejledning om, hvad der forventeligt måtte give de bedste priser samt produkter i markedet og således opfylde skolernes konkrete behov. Desuden søger vi at samarbejde i bred forstand med øvrige skoler.

Skolernes behov er i højsædet, og vi har en pragmatisk tilgang til opgaverne - uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vi sørger således for at have den fornødne kommercielle indstilling samtidig med, at vi overholder lovgivningen og har økonomien i fokus.

Indkøbsfællesskabet Sjælland - Selandia Park 7 - 4100 i Ringsted - indsj@sceu.dk - CVR nr. 10 52 18 15 - EAN 5798000560130